Nedan finner du några exempel på workshops -teori blandat med lärorika övningar -som jag har genomfört. Använd dem som inspiration för att hitta vad som skulle passa just er. Jag designar och skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov.

Hur uppfattas du i ditt ledarskap?
– få återkoppling på ditt ledarskap genom Lead Forward- en strukturerad feedbackkartläggning som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Med hjälp av resultatet av skattningen och enskild coachning ringar vi in områden i ditt ledarskap som du ska fortsätta göra som du gör och områden som du behöver utveckla. Du kanske också hittar sånt som du ska sluta att göra. Tidsåtgång: ca 4-6 samtal à 1,5 h

Goda relationer ger resultat
– Här får ni verktyg att kommunicera och nå överenskommelser som håller. Tidsåtgång: 2 till 4 h

Utveckla ditt team
– med hjälp av Team Pro Inventory gör vi en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Därefter genomför ni med mig som facilitator en Team Pro-workshop som är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Effekten brukar vara en direkt Aha-upplevelse av hur ni agerar i samband med att ni utför era arbetsuppgifter, vad ni gör före och efter för att planera och utvärdera sitt arbete och vad ni gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel- den psykologiska tryggheten. Ni lämnar workshopen med en tydlig action plan. Efter ca sex månader gör ni om skattningen och en uppföljande workshop.
Tidsåtgång: ca 30 min för skattningen x2, 4h för workshop x2.

Klart Partnerskap för medarbetare
– ett utvecklingsprogram för medarbetare som bygger på färdigheterna från Klart Ledarskap.
Vi varvar teori och modeller med reflektioner och praktiska övningar. I par och grupper tränar ni på verkliga arbetssituationer. Ni väljer tidigt i utbildningen en lärpartner- en annan deltagare. Ni coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela programmet.

Utbildningen består av åtta moduler med följande tema:
– Partnerskap
– Upplevelsekuben
– Klart språk
– Beskriv din upplevelse, ge inte omdöme
– Var transparent inte intim
– Lyssna genom Upplevelsekuben
– Parkera dina reaktioner
– Lärande samtal

Vad ger Klart Partnerskap er organisation och dig som deltagare?
Förståelse för betydelsen av partnerskap
Färdigheter för att bygga partnerskap med kollegor, chef och kunder/samarbetspartners
En gemensam värdegrund och ett gemensamt språk
Tydliggörande av partnerskapets betydelse för verksamhetsnyttan
Förebyggande av oklarheter och konflikter i organisationer.

Tidsåtgång: fyra halvdagar eller åtta 2 timmars pass

Coachande förhållningssätt
– Teori och övningar som hjälper gruppen att utveckla sitt lyssnande och förmåga att ställa öppna, coachande frågor
Tidsåtgång: 1- 2 heldagar

Hitta era drivkrafter               
-Upptäck värderingar och drivkrafter som ökar individens och gruppens engagemang.
Tidsåtgång: 2 till 4 h

Uppskattande undersökning
– På ett engagerande och effektivt sätt hjälper jag er att ta fram er värdegrund och gemensamma framgångsfaktorer; era ”guldkorn”
Tidsåtgång: 2,5 till 4 h

Kommunikationsstilar           
– En workshop som ger er ökad förståelse för er egen och andras sätt att kommunicera. Roligt pass med hög igenkänningsfaktor. Denna workshop kan också kopplas till Personprofilanalyser (PPA) för varje gruppmedlem.
Tidsåtgång: 2 till 4 h

World Café                               
– En framgångsrik samtalsmodell som hjälper er att komma vidare i gemensamma frågeställningar och få överenskommelser som håller. Resultatet blir slutsatser som når acceptans, därför att alla varit delaktiga. 
Tidsåtgång: 2,5 till 4 h

Boka mig som facilitator eller moderator
– Höj nivån på dialog, diskussioner och resultat med hjälp av mig som facilitator eller moderator.

Boka mig som handledare
– Öka er relationskompetens och den psykologiska tryggheten i gruppen med hjälp av mig som handledare.

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.