För dig som vill skapa relationer och resultat

Programmet ger dig färdigheter och konkreta verktyg som skapar effektivt samarbete med kollegor, medarbetare och kunder samt hjälper dig att bli en tydligare ledare.

Detta får du

  • 4 utbildningsdagar
  • kurslitteratur och arbetshäfte
  • tillgång till det internationella nätverket Clear Leadership med ledare runt om hela världen
  • vår digitala lärplattform innan, under och efter utbildningen
  • ett diplom efter avslutad utbildning

Programmet riktar sig till chefer på alla nivåer, projektledare, HR-specialister och stabsfunktioner.

Anmälningsavgift: 3000 kr
Deltagaravgift: 22 000 kr
Alla priser är exkl. moms

Så här går det till

Utbildningen är upplevelsebaserad och utgångspunkten är din egen verklighet och erfarenhet. Vi varvar teori och modeller med reflektioner och praktiska övningar. I par och grupper tränar du på verkliga arbetssituationer. Du väljer tidigt i utbildningen en lärpartner, ni coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela programmet.

Detta är innehållet

Medvetenhet
Genom att vara klar över vad du som ledare tänker, själv står för och vill kan du påverka din omgivning på ett konstruktivt sätt.

Tydliga beskrivningar
Förmågan att beskriva dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt, skapar motivation och verkligt engagemang hos andra och minimerar risken för missförstånd.

Uppriktig nyfikenhet
En klar ledare är nyfiken på andras upplevelser och ser att det är berikande för att åstadkomma resultat. Klart Ledarskap handlar om att kunna lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter utan att de påverkas av din uppfattning.

Klarhet och lärande samtal
Lärande samtal är ett strukturerat verktyg som skapar ömsesidigt lärande mellan kollegor och har potential att öka lärandet i hela organisationen.

Detta är Klart Ledarskap

Klart Ledarskap är ett utvecklingsprogram framtaget av Gervase R. Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring och togs till Sverige år 2004. Idag har ca 7000 deltagare i Sverige gått programmet. Metoden beskrivs av Bushe i boken Klart Ledarskap (Ekerlids Förlag). Klart Ledarskap har anpassats till den skandinaviska marknaden av Provins fem AB och får endast genomföras av licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket Clear Leadership.


Läs mer om Klart Ledarskap  

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.