Tänk känslan när du blir förstådd!

När din kollega verkligen lyssnar på din upplevelse.
Utan att döma. Utan att försvara.
Bara lyssnar nyfiket.
Och du lyssnar på kollegans upplevelse.
Ni konstaterar skillnaden.
Och vet vad ni behöver komma överens om. För att ert samarbete ska lyckas.
Du har blivit sedd, hörd och tagen på allvar.
När kände du den känslan sist?

Så när onödiga konflikter äter upp din tid och energi,
När du tycker att du uttryckt dig tydligt och ändå blir det missförstånd,
När du bestämt dig för att göra något åt saken,
kontaktar du mig.

Det börjar med att du vågar
Vågar syna ditt ledarskap

Jag arbetar med chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap. Med grupper som vill bli ett team och arbeta gemensamt mot målen. Jag tror på att de jag möter är kreativa, fulla av resurser och besitter svaren innerst inne. Mitt uppdrag som coach är att ställa de rätta frågorna. Som skapar medvetenhet och insikt. Att få dig eller gruppen från nuläge till önskat läge.

Detta kan ledarcoachning innebära:

  • Få insikt om dina styrkor, begränsande tankemönster och drivkrafter
  • En ökad medvetenhet om vad du vill uppnå i ditt liv och hur du tar dig dit; att omvandla visionen till mål och handling
  • Personlig och/ eller yrkesmässig utveckling, t ex ökad förmåga att hantera utmaningar och sätta gränser för dig själv och andra

Vad blir nyttan för företaget eller föreningen?

En ledare som ökar sin självkännedom kan lättare beskriva sina intentioner och idéer, så att de skapar engagemang och motivation i organisationen. En medveten ledare som lägger tid på att utveckla sig själv, skapar ett ömsesidigt lärande mellan kollegor. På så sätt ökar lärandet i den egna organisationen.

En grupp som har utvecklat sina förmågor till att kommunicera och bygga hållbara relationer blir effektivare. De klarar ut eventuella missförstånd direkt och lägger fokus på att arbeta tillsammans mot det uppsatta målet. Tillsammans når de framgång!

Boka en tid med mig för att undersöka om detta är rätt för dig och din ledningsgrupp.

    Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.