I coachning är det du som är experten!

Min coachning bygger på att den jag möter är kreativ, full av resurser och besitter svaren innerst inne. Mitt uppdrag som coach är att ställa de rätta frågorna. Som skapar medvetenhet och insikt.

Detta kan coachning innebära för dig:

  • Få insikt om dina styrkor, begränsande tankemönster och drivkrafter
  • En ökad medvetenhet om vad du vill uppnå i ditt liv och hur du tar dig dit; att omvandla visionen till mål och handling
  • Personlig och/ eller yrkesmässig utveckling, t ex ökad förmåga att hantera utmaningar och sätta gränser för dig själv och andra

Vad blir nyttan för företaget?

När ett företag betalar för coachningen kopplas alltid uppdraget till företagsnyttan. Överordnad chef och ev HR involveras innan för att tydliggöra krav och förväntningar på coachningen, coachen och klienten. Med en tydlig målbeskrivning och uttalat ansvarstagande säkrar jag er investering.