Testa!

Här är en test du kan göra för att se om du är “coachingbar”, alltså redo för att arbeta tillsammans med en coach.
Ge dig själv ett värde på en skala mellan 1-10 på nedanstående fem frågor.  Värdet 10 betyder att du är helt överens, medan 1 betyder att du inte alls håller med.

 1. Jag är redo att tänka igenom de perspektiv jag har och försöka med nya.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 2. Jag kommer att hålla alla mina coachingavtal.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 3. Jag är redo att göra det jobb som krävs för att jag ska nå mina mål.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 4. Om jag upplever att jag inte får det jag behöver från coachingen säger jag till på en gång så att vi kan anpassa coachingrelationen på nytt.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 5. Jag ser coachingen som en investering i mitt liv.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Resultat:
0-20  Inte ”Coachingbar” just nu
21-30  ”Coachingbar”, men behöver mer förpliktelse och motivation
31-40  ”Coachingbar”
41-50  Mycket ”Coachingbar”

Testet är hämtad från boken ”Coaching vad – varför – hur” av Susann Gjerde och är ursprungligen framtagen av The McAloon Group.