Professionell coachning

I coachning är det du som är experten! Min coachning bygger på tron att den jag möter är kreativ, full av resurser och besitter svaren innerst inne.
Detta kan coachning innebära för dig:

  • Få insikt om dina styrkor, begränsande tankemönster och drivkrafter
  • En ökad medvetenhet om vad du vill uppnå i ditt liv och hur du tar dig dit; att omvandla visionen till mål och handling
  • Personlig utveckling, t ex ökad förmåga att hantera utmaningar och sätta gränser för dig själv och andra

Coachning stärker dig och dina relationer!

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential”
(källa: ICF Sweden
)

Vad blir nyttan för företaget?

När ett företag betalar för coachingen kopplas alltid uppdraget till företagsnyttan. Överordnad chef och ev HR involveras innan för att tydliggöra krav och förväntningar på coachingen, coachen och klienten. Med en tydlig målbeskrivning och uttalat ansvarstagande säkrar jag er investering.