Utbildning

Med lång erfarenhet av utbildning, ledarutveckling och coachning lyssnar vi in dina behov och skräddarsyr ett erbjudande som passar just dig, ditt företag, din förening.

DISC En workshop på 2h där deltagarna utvecklar sin förståelse för gruppen och olika kommunikationsstilar. Denna workshop kan också kopplas till Personprofilanalyser (PPA) för varje gruppmedlem.

Mindfulness och stresshantering

Grupputveckling/skapa effektiva team

Konflikthantering
-kartläggningssamtal
-djupintervjuer av chef och medarbetare
-coaching i form av triosamtal; chef-medarbetare eller kollega-kollega
-en skriftlig och muntlig återkoppling med rekommenderade åtgärder
-möjlighet till uppföljning efter en viss tid

Utveckla mötestekniker
Utifrån fyra områden synliggör vi vilka mötestekniker du kan utveckla- process & resultat, känsla av delaktighet, kreativitet och efter mötet

Coachande förhållningssätt
Teori och övningar som hjälper ledningsgruppen att utveckla sitt lyssnande och förmåga att ställa öppna, coachande frågor